เปิดรับสมัครน้องๆ ระดับมัธยมเข้าโครงการแนะแนวการทำงานของทันตแพทย์ “Dentists life intro”


Dentists life intro 1

Dentists life intro 2

##ทันตแพทย์จัดกิจกรรมดีๆ❤️😃❤️
คณะทันตแพทยศาสตร์ มข. รับสมัครน้องๆ ระดับมัธยมศึกษาที่ยังค้นหาตัวเอง มาดู “การทำงานจริง” ใน 1 วัน ของทันตแพทย์เพื่อประกอบการตัดสินใจ ในโครงการแนะแนวการทำงานของทันตแพทย์ “Dentists life intro”
รอบละ 6 คนเท่านั้น!!!! 🌷🌷
🎉สนใจติดต่อรายละเอียดในโปสเตอร์ที่แนบนี้นะคะแล้วพบกันนะคะ …. 🙂 😍

ลงทะเบียนเพื่อสมัครเข้าร่วมโครงการหรือ
https://ce.dentistry.kku.ac.th/conference/37/detail