เส้นทางความก้าวหน้า “สู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น”


เส้นทางก้าวหน้า คุณกาญจนศรี

เส้นทางความก้าวหน้า “สู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น”
“พกมาแต่หัวใจ” พี่จะพาเราก้าวไปสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นเอง
วิทยากรโดย คุณกาญจนศรี สิงห์ภู่