คณะทันตแพทยศาสตร์ มข. ขอแสดงความยินดีกับ ทพ.สุทธิชน รัตนยาติกุล ผู้ได้รับรางวัลนักศึกษาพระราชทาน ประจำปี 2562

คณะทันตแพทยศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ทพ.สุทธิชน รัตนยาติกุล เข้ารับรางวัลนักศึกษาพระราชทาน ประจำปี 2562 ในระดับอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ขนาดใหญ่) จากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา มอบให้ ณ กระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพมหานคร
ในวันอังคารที่ 1 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา

โดยรางวัลดังกล่าวคัดเลือกจากนักศึกษาซึ่งเป็นตัวแทนเพียง 1 คน จากแต่ละมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ซึ่ง ทพ.สุทธิชน รัตนยาติกุล ผู้ได้รับรางวัลศรีกัลปพฤกษ์ จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชในปี 2562 เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยขอนแก่นในปีการศึกษา 2562 เข้าร่วมพิจารณาการคัดเลือกในครั้งนี้

ทพ.สุทธิชน รัตนยาติกุล ปัจจุบัน ปฏิบัติงานตำแหน่งทันตแพทย์ สังกัดหน่วยทันตกรรมผู้ป่วยนอกและบำบัดฉุกเฉิน (OPD) โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สำเร็จการศึกษาระดับทันตแพทยศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง และเป็นศิษย์เก่าทันตแพทย์ รุ่นที่ 35 เป็นอีกหนึ่งรางวัลแห่งความภาคภูมิใจของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งเป็นรางวัลสูงสุดของนักศึกษา ทางคณะขอแสดงความยินดี มา ณ โอกาสนี้