อธิการบดี มข. ร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรมวันคล้าย วันครบรอบ 30 ปี อาคารมหิตลานุสรณ์ คณะทันตแพทยศาสตร์

อธิการบดี มขร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรมวันคล้าย วันครบรอบ 30 ปี

อาคารมหิตลานุสรณ์ คณะทันตแพทยศาสตร์

          คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ทพญ.วรานุช ปิติพัฒน์ คณบดี และผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากรคณะหันตแพทยศาสตร์ จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวัน ครบรอบ 30 ปี อาคารมหิตลานุสรณ์ ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณบดีแต่ละคณะ อาจารย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมด้วย ณ ลานแดง อาคารมหิตลานุสรณ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

          การจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวัน ครบรอบ 30 ปี อาคารมหิตลานุสรณ์ ได้มีการทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารแก่พระสงฆ์ ตลอดจนกิจกรรมมอบกล้าไม้ “กาฬพฤกษ์ทรงปลูก” ให้แก่บุคลากรของคณะ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเพื่อความเป็นสิริมงคล แด่บุคลากรชาวคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นด้วย

          ทั้งนี้ สืบเนื่องจาก พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้เสด็จพระราชดำเนิน พร้อมด้วยพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงวางศิลาฤกษ์อาคารเรียนและอาคารปฏิบัติการทางทันตกรรม ของคณะทันตแพทยศาสตร์ ซึ่งทั้งสองพระองค์ได้ เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดอาคารและทรงปลูกต้นกาฬพฤกษ์ที่คณะทันตแพทยศาสตร์ เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2533

Link ไปที่เว็บไซต์