นักวิจัย มข. คิดค้นอุปกรณ์เก็บกักละออง ลดการกระจายเชื้อโรคจากการทำฟัน เครื่องแรกของโลก : แหล่งข่าว สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #NNT

นักวิจัย มข. คิดค้นอุปกรณ์เก็บกักละออง ลดการกระจายเชื้อโรคจากการทำฟัน เครื่องแรกของโลก

        ที่ห้องประชุมสารสิน อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น รองศาสตราจารย์ นพ. ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานพิธีแถลงข่าว การถ่ายทอดเทคโนโลยีผลงานนวัตกรรม เรื่อง อุปกรณ์เก็บกักละออง ป้องกันเชื้อโรคจากการทำฟัน เพื่อประชาสัมพันธ์ผลงานที่มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้ภาคเอกชนนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ 

        “อุปกรณ์เก็บกักละออง” ลดการกระจายเชื้อโรคจากการทำฟันนี้ เป็นงานวิจัยร่วมกันของรองศาสตราจารย์สมเกียรติ เหลืองไพรินทร์  อาจารย์ประจำคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ ทพ. สุรัตน์ ลีนะศิริมากุล ซึ่งงานวิจัยนี้จัดทำขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาการปฏิบัติหน้าที่ของทันตแพทย์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ที่ยังควบคุมไม่ได้ เพราะมีโอกาสเกิดการฟุ้งกระจายของเชื้อระหว่างทำหัตถการ ทำให้การทำงานด้านทันตกรรมมีความเสี่ยง ทั้งบุคลากรทางการแพทย์ และผู้ป่วย 

        จุดเด่นในการใช้เป็นอุปกรณ์เก็บกักละอองนี้คือ การป้องกันการฟุ้งกระจายของเชื้อโรค ช่วยลดการสัมผัสละอองที่ฟุ้งกระจายในขณะปฏิบัติงานได้ถึง 99.9 เปอร์เซ็นต์ โดยทันตแพทย์สามารถใช้ครอบเฉพาะส่วนจมูกและปากคนไข้ ไม่มีส่วนหูของคนไข้อยู่ในกล่องจึงไม่เกิดเสียงก้อง หรือดังรบกวนคนไข้ และวัสดุที่เป็นปลอกสวมแขนและฐานรอง เป็นวัสดุเดียวกับหน้ากากอนามัย (SMS Fabric) ซึ่งมีคุณสมบัติกันน้ำซึมผ่านแต่อากาศไหลผ่านได้ดี โดยนักวิจัยได้ทดสอบการไหลของอากาศภายในเครื่อง พบว่า อุปกรณ์ตัวนี้สามารถทำให้มีอากาศใหม่ที่เข้าไปภายในกล่อง ค่าเฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 9 ลิตรต่อวินาที จึงมั่นใจได้ว่า ผู้ป่วยจะมีอากาศหายใจ อีกส่วนหนึ่งคือ การทดสอบการต้านทานการหายใจ อุปกรณ์ตัวนี้ตรวจไม่พบแรงต้านการหายใจแต่อย่างใด ส่งผลให้ผู้ป่วยสามารถหายใจได้สะดวกแม้จะนอนทำฟันอยู่เป็นเวลานานก็จะไม่รู้สึกเหนื่อยแต่อย่างใด

        สำหรับในด้านความปลอดภัยในการทำความสะอาดหลังจากทำหัตถการแล้ว รองศาสตราจารย์สมเกียรติ เหลืองไพรินทร์ นักวิจัย กล่าวว่า ทีมนักวิจัยได้ออกแบบให้ผู้ปฏิบัติงานได้ทำการฆ่าเชื้อโดยการพ่นหมอกน้ำยาฆ่าเชื้อ EOW (Electrolyzed Oxidizing Water) โดยต่อเครื่องอุปกรณ์ตัวนี้เข้าไปกับกล่องเก็บกักละอองบริเวณตำแหน่งเดียวกันกับที่ต่อเครื่องดูดอากาศ ซึ่งจากการทดสอบพบว่าตัวน้ำยา EOW มีประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อได้มากกว่า 99.99% หลังจากนั้นให้ฉีดพ่นหรือใช้ทิชชู่เปียกที่อาบด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อเฉพาะทางทันตกรรมทำความสะอาดอีกหนึ่งรอบจะสามารถฆ่าเชื้อได้ 100% จะช่วยให้การทำงานของทันตแพทย์และผู้ช่วยทันตแพทย์ปลอดภัย และไม่ได้รับการติดเชื้อจากการปฏิบัติหน้าที่ทางทันตกรรม

        ทพ. สุรัตน์ ลีนะศิริมากุล นักวิจัย ได้กล่าวว่า จากการออกแบบและการทำสอบในด้านของความปลอดภัยสมรรถนะในการทำงาน การทำความสะอาดหลังจากการอุปกรณ์แล้วนับได้ว่า “อุปกรณ์เก็บกักละออง” เป็นนวัตกรรมที่จะช่วยให้ทันตแพทย์ และคนไข้ปลอดภัยขึ้น และลดการติดเชื้อจากละอองที่เกิดจากการการทำฟัน โดย “อุปกรณ์เก็บกักละออง” ได้มีการจดอนุสิทธิบัตรสิ่งประดิษฐ์ทางวิศวกรรมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งเป็นเครื่องแรกในโลกที่ทำงานได้เช่นนี้

#สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND

ภาพข่าว

picture
picture
picture
picture
picture
picture