มข.โชว์นวัตกรรมทันตกรรมเก็บกักละอองป้องกันโควิด 19 : แหล่งข่าว NationTV

ทันตแพทย์ มข. วิจัยคิดค้นอุปกรณ์เก็บกักละอองลดการกระจายเชื้อโรคจากการทำฟัน ป้องกันบุคลากรทางการแพทย์ไม่ให้ติดเชื้อ พร้อมต่อยอดเป็นนวัตกรรมทางการแพทย์เครื่องแรกของโลก

 25 มิถุนายน 2564   ฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ โดยศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา    ถ่ายทอดเทคโนโลยี อุปกรณ์เก็บกักละออง ป้องกันเชื้อโรคจากการทำฟัน ผลงานนวัตกรรม ที่ให้ภาคเอกชนนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ โดยรองศาสตราจารย์ นพ. ชาญชัย  พานทองวิริยะกุล  อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น  พร้อมลงนามความร่วมมือกับบริษัท ดับบลิว แอนด์ เอช เทค จำกัด  บริษัทจากประเทศจีน ยื่นขอสิทธิบัตรระหว่างประเทศ  ต่อยอดงานวิจัยสู่นวัตกรรมทางการแพทย์  และสร้างโอกาสทางธุรกิจด้วย 

สำหรับอุปกรณ์เก็บกักละออง  มีแนวคิดมาจาก  รองศาสตราจารย์สมเกียรติ เหลืองไพรินทร์  อาจารย์ประจำคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ ทพ. สุรัตน์ ลีนะศิริมากุล ที่ต้องการลดการกระจายเชื้อโรคจากการทำฟัน โดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ที่ทำให้ทันตแพทย์เป็นกลุ่มเสี่ยงที่มีโอกาสติดเชื้อจากผู้ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงติดเชื้อ  เพราะระหว่างที่รักษาฟันบริเวณใบหน้าของทันตแพทย์และผู้เข้ารับการรักษาห่างกันเพียง 50 เซนติเมตร    จึงทำให้เสี่ยงที่จะติดเชื้อได้ง่าย