ทันตแพทย์รับมอบอุปกรณ์สนับสนุนการเรียนรู้

167 ครั้ง

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รศ.นพ.สุพัชญ์ สีนะวัฒน์ ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสำนักหอสมุด ส่งมอบเครื่อง VR Headset อุปกรณ์สนับสนุนการเรียนรู้ผ่าน metaverse experience ให้กับห้องสมุดสมนึก พูนทรัพย์ โดยมี รศ.ดร.ทพญ.วรานุช ปิติพัฒน์ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ พร้อมด้วย นางสาวจิรภา วรรณคำ หัวหน้างานการศึกษา และนายเดชศักดิ์ ศานติวิวัฒน์ หัวหน้าหน่วยห้องสมุด เป็นผู้รับมอบ ณ ห้องสมุดสมนึก พูนทรัพย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น