ประกาศรายชื่อ นักเรียนทุน กสศ โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปี2565

ตามที่หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ ได้ประกาศรับสมัคร นักเรียนเรียนดี เกรด 3.0 ขึ้นไป และรายได้ครัวเรือนไม่ถึง 3000 บาท ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมานั่น บัดนี้กระบวนการคัดกรอง คัดเลือก ได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อ นักเรียนทุน กสศ โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปี2565 ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

คลิก >>> ประกาศรายชื่อ นักเรียนทุน กสศ โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปี2565