ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการ “Endo molar : Tips & Tricks to success”

260 ครั้ง
Endodontics-ม.ขอนแก่น-24-Aug-2022

ขอเชิญทันตแพทย์ที่สนใจ สมัครเข้าร่วมโครงการฝึกปฏิบัติการเรื่อง “Endo molar : Tips & Tricks to success” ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 24 สิงหาคม 2565 ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น เริ่มสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม 2565 ถึงวันที่ 16 สิงหาคม 2565!!! ด่วนรับจำนวนจำกัด สนใจสมัครและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่>>>>>https://ce.dentistry.kku.ac.th/conference/10/detail