ผู้บริหารคณะทันตแพทยศาสตร์เข้าร่วมงานสถาปนาคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

20,883 ครั้ง

เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่าน รศ.ดร.ทพญ.วรานุช ปิติพัฒน์ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ พร้อมผู้บริหาร บุคลากรคณะทันตแพทยศาสตร์ ร่วมมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ ศ.น.สพ.ดร.บัณฑิตย์ เต็งเจริญสกุล คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในโอกาสครบรอบวันสถาปนาคณะ ครบรอบ 37 ปี ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น