หน่วยทันตกรรมพระราชทานให้บริการทางทันตกรรมฟรี ณ วัดป่าสว่างพร ขอนแก่น

24 ครั้ง

เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา ผศ.ดร.ทพ.อชิรวุธ สุพรรณเภสัช คณบดี นำบุคลากรคณะทันตแพทยศาสตร์ทางทันตกรรม จัดหน่วยทันตกรรมพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้บริการทางทันตกรรมฟรี ณ วัดป่าสว่างพร อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น