ทันตแพทย์ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

32 ครั้ง

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2567 ที่ผ่านมา ผศ.ดร.ทพ.อชิรวุธ สุพรรณเภสัช คณบดี พร้อมทีมผู้บริหาร ผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะ หัวหน้างาน หัวหน้าหน่วย และบุคลากร ให้การต้อนรับ นายเฉลิมชัย วงษ์นาคเพ็ชร์ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ดร.วิชัย ธัญญพาณิชย์ และทีมคณะกรรมการตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในโอกาสร่วมแสดงความยินดีสำหรับการรับตำแหน่งงานใหม่ของคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์และทีมผู้บริหารงานคณะ และรับฟังการแจ้งผลการตรวจสอบประเด็นสำคัญภาพรวมของมหาวิทยาลัยให้รับทราบ รวมถึงเพื่อให้ผู้บริหารของคณะใช้เป็นข้อมูลเพื่อกำกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันการเกิดข้อผิดพลาดหรือผลกระทบต่อการบริหารงาน ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
https://www.shorturl.asia/jOpni