นักศึกษาทันตแพทย์สร้างชื่อคว้ารางวัล “GSB GEN CAMPUS STAR 2019”

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยินดีกับ นทพ.ณัฐทวรรษ อาชวานันทกุล นักศึกษาทันตแพทย์ชั้นปีที่ 6 คว้ารางวัลชนะเลิศภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จากการประกวด “GSB GEN CAMPUS STAR 2019” ภายใต้ความร่วมมือระหว่างธนาคารออมสิน และ “นิตยสาร CAMPUS STAR” ในเครือโมโน กรุ๊ป โดยการจัดประกวดครั้งนี้ จะเน้นส่งเสริมให้นักศึกษาผู้เข้าประกวดแสดงศักยภาพ ความสามารถด้านการร้อง เต้น เล่นละคร และปฏิภาณไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างดี โดยจัดขึ้นในวันที่ 1 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น