ทันตะ ร่วมงานมหกรรมองค์กรสุขภาวะ KKU HAPPY HEALTHY DAY 2019

463 ครั้ง

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมารศ.ดร.ทพญ.วรานุช ปิติพัฒน์ คณบดี นำทีมผู้บริหาร บุคลากรคณะทันตแพทยศาสตร์ ร่วมงานมหกรรมองค์กรสุขภาวะ KKU Happy Healthy Day โดยทางคณะได้ออกบูธ Happy 8 “ตลาดไทเฮา” สร้างสุข โดย รศ.ดร.ทพญ.วรานุช ปิติพัฒน์ คณบดี ขึ้นรับโล่ประกาศเกียรติคุณคณะเป้าหมายในโครงการ “พัฒนากระบวนการและรูปแบบการสร้างสุขระดับองค์กร สู่องค์กรสุขภาวะ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน” จาก รศ.ดร.รัชพล สันติวรากร รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล พร้อมกันนั้นทางคณะได้จัดทีมเข้าประกวด KKU Street Cover Dance 2019 ร้อง เล่น เต้น สร้างสุข ใช้ชื่อทีม “ฟันดี มีสุข” ผลปรากฏว่า ทางคณะคว้ารางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 2 และ รางวัล popular vote มาครอง จัดขึ้น ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น