ประกาศจากโรงพยาบาลทันตกรรม เรื่อง แนวปฏิบัติสำหรับอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา กรณีเดินทางออกนอกพื้นที่

82 ครั้ง
ประกาศ-Covid-19

แนวปฏิบัติสำหรับอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา กรณีเดินทางออกนอกพื้นที่ (ประกาศ 3 ม.ค. 2564 เวลา 19.00 น.)

ก่อนการเดินทาง:

  1. Email ขออนุมัติจากคณบดี waranuch@kku.ac.th (ตามประกาศล่าสุดของ อว ต้องขออนุญาตทุกกรณี ไม่ว่าจะไปโซนแดง ส้ม หรือเหลือง)

หลังการเดินทาง:

  1. Email คณบดีเพื่อรายงานตัวกลับเข้าพื้นที่
  2. แจ้ง IC รพ.ทันตกรรม (คุณชุลีพร Line ID: Tik_Chuleeporn คุณทิพาวรรณ Line ID: Thipawan Jara) เพื่อทำแบบคัดกรองเบื้องต้นตามลิ้งค์ https://forms.gle/9e5BgygCMr8mqgUz8
  3. IC รพ.ทันตกรรม จะแนะนำการปฏิบัติตัว และประสานส่งต่อไปเวชกรรมสังคม รพ.ศรีนครินทร์ เพื่อประเมินความจำเป็นในการทำ COVID test และแนะนำแนวทางปฏิบัติ ในกรณีที่กลับมาจากโซนแดงหรือส้ม หรือกรณีที่มีความเสี่ยงสูง เช่น อยู่ในกลุ่มเสี่ยงสูงใน Timeline ของผู้ติดเชื้อ เป็นต้น
  4. ปฏิบัติตัวตามคำวินิจฉัยของเวชกรรมสังคม รพ.ศรีนครินทร์ โดยอยู่ภายใต้การดูแลและเฝ้าระวังของ IC รพ.ทันตกรรม

แบบคัดกรองสำหรับอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่เดินทางกลับมาจากนอกพื้นที่ ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป (google.com)