มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รอบใหม่

344 ครั้ง

หมายเหตุ
ขอแนะนำว่า ผู้ที่กลับมาจากโซนแดงและส้ม รีบติดต่อ IC คณะ และติดต่อ IC รพ.ศรีนครินทร์ด่วน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บุคลากรและนักศึกษาที่ต้องปฏิบัติงานรักษาพยาบาลเพราะต้องทำ COVID test
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
IC โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
043-009-700 ต่อ 45226 (ในวันและเวลาราชการ)
081-7681226 คุณชุลีพร สุปัญญา
094-8597899 คุณทิพาวรรณ จะรา
IC โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
043-366-593 หรือ 043-366-599