คณะทันตแพทย์ มข. จัดพิธีสรงน้ำพระพุทธรูปประจำคณะ

เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา รศ.ดร.ทพญ.วรานุช ปิติพัฒน์ คณบดี พร้อมทีมผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา พร้อมใจกันจัดพิธีสรงน้ำพระพุทธประจำคณะทันตแพทยศาสตร์  โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมกว่า 50 คน ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น