คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีคณบดี คณะสัตวแพทยศาสตร์คนใหม่

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมา รศ.ดร.ทพญ.วรานุช ปิติพัฒน์ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ พร้อมบุคลากรคณะ เดินทางเข้าพบพร้อมมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.บัณฑิตย์ เต็งเจริญสกุล ในโอกาสรับตำแหน่งคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ ณ สำนักงานคณบดี คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น