ขอเชิญชวนเข้าร่วมประชุมวิชาการ เรื่อง “Painfection : ทุกความเจ็บปวด ทุกสิ่งที่คุณควรรู้ เรามีคำตอบให้คุณ”

128 ครั้ง

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญชวนเข้าร่วมประชุมวิชาการ เรื่อง “Painfection : ทุกความเจ็บปวด ทุกสิ่งที่คุณควรรู้ เรามีคำตอบให้คุณ”

รูปแบบการประชุมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Webinar

เปิดลงทะเบียน Early Bird ตั้งแต่ 28 มีนาคม ถึง 2 พฤษภาคม 2565

การลงทะเบียน
สำหรับทันตแพทย์ทั่วไป

  • Package เหมา เหมา : 6 หัวข้อ 1,000 บาท (สามารถดูย้อนหลังได้)*
  • Package แบ่งกัน : หัวข้อละ 300 บาท (ไม่สามารถดูย้อนหลังได้)**

สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี (UG)
ลงทะเบียนฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย (ไม่สามารถดูย้อนหลังได้)

สำหรับศิษย์เก่า

  • รับส่วนลดในการลงทะเบียน 20% หากลงทะเบียนใน Package เหมา เหมา

หากลงทะเบียนตั้งแต่ 3 พฤษภาคม เป็นต้นไป : หัวข้อละ 300 บาท

ลงทะเบียนได้ที่ : https://ce.dentistry.kku.ac.th/conference/3/detail

*สำหรับผู้สมัคร Package เหมา เหมา สามารถรับชมย้อนหลังได้ เป็นระยะเวลา 3 เดือน นับจากจบงานประชุมวิชาการ ( 25 มิถุนายน – 25 กันยายน 2565)
**ส่วน Package แบ่งกัน ไม่สามารถรับชมย้อนหลังได้

ผู้เข้าร่วมประชุมจะได้รับคะแนน CDEC ทั้งหมด 18 คะแนน (หัวข้อละ 3 คะแนน) เมื่อทำแบบสอบถามในตอนท้ายของวันที่บรรยายในแต่ละหัวข้อ