ทันตแพทย์ มข. เข้ารับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 20 ประจำปี 2564

ปลัดกอบชัยฯ เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 20 ประจำปี 2564 (Thailand Quality Award :TQA) วันนี้ (18 พฤษภาคม 2565) เวลา 20.00 น. นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 20 ประจำปี 2564 (Thailand Quality Award :TQA) จัดโดย สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติสถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม ในฐานะสำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค …(อ่านต่อ)