ทันตแพทย์ ร่วมแสดงความยินดี “รศ.ดร.เกียรติไชย ฟักศรี”

“เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2565 รศ.ดร.ทพญ.วรานุช ปิติพัฒน์ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์พร้อมทีมผู้บริหาร และบุคลากรคณะ เดินทางเข้าพบ รศ.ดร.เกียรติไชย ฟักศรี พร้อมมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีในโอกาสรับตำแหน่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น”