ทันตะจัดอบรม “การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2565”

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดอบรม “การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2565” โดยได้รับเกียรติจาก คุณสถิตย์ แก้วบุดตา ผู้อำนวยการกองทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยขอนแก่น มาเป็นวิทยากรในครั้งนี้ โดยการอบรมดังกล่าวอยู่ภายใต้โครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2565 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทางวิชาการและความก้าวหน้าด้านวิชาชีพ เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา ณ ห้องอบรมการศึกษาต่อเนื่องชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมอบรมกว่า 50 คน