ทพญ.ณิชาภัทร ปาณัฐโยธิน รับรางวัลพระราชทานระดับอุดมศึกษา ประจำปี 2565

225 ครั้ง
ขอแสดงความยินดี

##ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าคณะทันตแพทยศาสตร์รับรางวัลระดับประเทศ
##ทพญ.ณิชาภัทร ปาณัฐโยธินศิษย์เก่าทันตแพทย์ รุ่นที่ 38 ได้รับรางวัล “ชมเชย” จากการคัดเลือกรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565…โดยกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม