ทันตะร่วมกฐินมหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ วัดป่าสว่างพร ขอนแก่น

25 ครั้ง

เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา ผศ.ดร.ทพ.อชิรวุธ สุพรรณเภสัช คณบดี พร้อมบุคลากรคณะทันตแพทยศาสตร์ เข้าร่วมกฐินมหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ วัดป่าสว่างพร อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น โดยช่วงเช้าร่วมทำบุญตักบาตร นอกจากนั้นทางคณะยังจัดหน่วยทันตกรรมพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อให้บริการทำฟันฟรีแก่ประชาชนอีกด้วย