คลิปเพื่อการศึกษา

133 ครั้ง

จากความสำเร็จในการรักษาผู้ป่วยด้วยการบูรณะข้อต่อขากรรไกรทั้งสองด้านด้วยข้อต่อขากรรไกรเทียมชนิดผลิตเฉพาะบุคคล (Customized-temporomandibular joint prosthesis for bilateral total TMJs reconstruction) และ การบูรณะกระดูกขากรรไกร ด้วยกระดูกน่องและการต่อเส้นเลือดร่วมกับการใส่ฟันปลอมด้วยรากเทียม (Jaw in a day with fibula free flap reconstruction) ที่ทางคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ออกแถลงข่าวไปเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา เพื่อให้ข้อมูลดังกล่าวได้เป็นประโยชน์ต่อทุกคนในการศึกษา จึงอยากลงคลิปดังกล่าวนี้อีกครั้ง…
##แถลงข่าวความสำเร็จ : https://th.kku.ac.th/164927/
##คลิปเนื้อหารและรายละเอียดการรักษาhttps://youtu.be/cXIit8y8SHw
##บทสัมภาษณ์ผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาจนประสบความสำเร็จ
** https://youtu.be/B313r3dQUco
** https://youtu.be/S1p5SlglUOw