ทันตแพทย์ มข.น้อมใจร่วมบำรุงต้นกาฬพฤกษ์ทรงปลูก

56 ครั้ง

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2567 ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผศ.ดร.ทพ.อชิรวุธ สุพรรณเภสัช คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.) ร่วมกับ กองสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยขอนแก่น และสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 (ขอนแก่น) น้อมใจร่วมทำนุบำรุงต้นกาฬพฤกษ์ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงปลูก เมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินวางศิลาฤกษ์อาคารเรียนและอาคารปฏิบัติการทางทันตกรรม ของคณะ ในวันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม 2533 “ปวงข้าพระพุทธเจ้าน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ และจะขอเดินตามรอยพ่อ ปลูกต้นไม้คืนผืนป่าให้แก่แผ่นดิน เป็นแหล่งต้นน้ำ ลำธาร ดังพระราชปณิธานของพระองค์ท่านตลอดไป”