นักศึกษาทันตแพทย์คว้ารางวัลนานาชาติ ณ SUN YAT-SEN UNIVERSITY สาธารณรัฐประชาชนจีน

65 ครั้ง

ระหว่างวันที่ 13-16 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา นักศึกษาทันตแพทย์ ชั้นปีที่ 6 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกอบด้วย 1.นทพ.จินตวัต ดุลย์จินดาชบาพร 2.นทพ.วรพนธ์ โชควัฒวิกุล 3.นทพ.ณัฐทวรรษ อาชวานันทกุล 4.นทพ.ภาณุมาศ อินทะมน โดยมี ผศ.ดร.ทพญ. สุพรรณิการ์ เรืองศรี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย บัณฑิตศึกษา และวิเทศสัมพันธ์ เป็นผู้นำทีม นักศึกษาทันตแพทย์ดังกล่าว เดินทางไปร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติในงาน The 3rd “Guanghua Cup” Clinical Skills Exhibition Activities for Stomatology Students ณ Guanghua School of Stomatology, Sun Yat-sen University สาธารณรัฐประชาชนจีน และได้รับเกียรติให้เป็นหนึ่งในคณะกรรมการในการตัดสินการแข่งขันระดับนานาชาติในครั้งนี้

การแข่งขันครั้งนี้ เป็นการแข่งขันทดสอบทักษะความรู้ทางด้านวิชาชีพทางทันตกรรม และทักษะทางด้านคลินิก โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าร่วมการแข่งขันได้พัฒนาศักยภาพด้านคลินิกพร้อมเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิทยาการด้านทันตแพทย์สมัยใหม่ ฝึกคิด วิเคราะห์ วางแผน และลงมือปฏิบัติการรักษาทางทันตกรรมร่วมกันเป็นทีมในผู้ป่วยจำลองและหัวหุ่นจำลอง โดยในปีนี้มีทีมนักศึกษาทันตแพทย์เข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 24 ทีม จาก 24 สถาบันชั้นนำทั่วโลก จากการแข่งขันในครั้งนี้ ผลปรากฏว่านักศึกษาทันตแพทย์จากคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คว้ารางวัล “ทีมโดดเด่นด้านความรู้วิชาชีพ” (Outstanding Team Award on Professional Knowledge Contest) ได้สำเร็จด้วยคะแนนสูงสุด เป็นที่ภาคภูมิใจและสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผศ.ดร.ทพญ.สุพรรณิการ์ เรืองศรี อาจารย์ที่ปรึกษาทีม กล่าวว่า รู้สึกยินดีและภูมิใจอย่างยิ่งกับนักศึกษาทันตแพทย์ชั้นปีที่ 6 ที่ได้รับรางวัลทีมที่มีความโดดเด่น (outstanding) ของความรู้ทางวิชาชีพทันกรรม ซึ่งได้คะแนนเป็นอันดับ 1 จากทั้งหมด 24 ทีม โดยในการมาร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ส่วนตัวไม่อยากกดดันและคาดหวังว่านักศึกษาจะต้องคว้ารางวัลกลับไป แต่ให้เตรียมพร้อมและตั้งใจทำให้ดีที่สุดตามความรู้และประสบการณ์ที่มี ถือเป็นการช่วยให้นักศึกษาได้ทบทวนความรู้เพื่อเตรียมสอบ National License ภาควิทยาคลินิกทันตกรรมที่จะต้องสอบในเดือนมกราคมที่จะถึงนี้ด้วย ต้องขอบคุณทีมคณาจารย์ทุกท่านที่มีส่วนช่วยในการเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขัน The 3rd “Guanghua Cup” ในปีนี้ นอกจากการทดสอบความรู้ทางวิชาชีพทันตกรรมแล้ว ยังต้องมีการทดสอบทักษะทางคลินิกและห้องปฏิบัติการหลายทักษะซึ่งบางทักษะนักศึกษาเราไม่เคยได้ฝึกปฏิบัติจริงที่คณะมาก่อน ซึ่งการที่นักศึกษาได้รับรางวัลสามารถสะท้อนให้เห็นถึงทักษะในการทำงานร่วมกันเป็นทีมที่ดี การสื่อสาร การคิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณ ซึ่งต้องสั่งสมความรู้และประสบการณ์ตั้งแต่ชั้นปี 1 จนถึงชั้นปีที่ 6 ที่ได้ถ่ายทอดจากความทุ่มเทของคณาจารย์ทันตแพทย์ในการจัดเรียนการสอนทั้งในระดับปรีคลินิกและคลินิก ร่วมกับกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้จริงทั้งในและนอกหลักสูตร เพื่อให้ได้บัณฑิตทันตแพทย์พึงประสงค์ที่มีทักษะในศตวรรษที่ 21 รวมทั้งทักษะด้านวิชาชีพที่เป็นสากล สิ่งสำคัญของการเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้คือการที่นักศึกษาได้ขยายโลกทัศน์ พัฒนาทักษะการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรมซึ่งเป็นประสบการณ์ตรง รวมทั้งได้ตระหนักถึงการฝึกฝนให้มีมาตรฐานสมรรถนะวิชาชีพทันตแพทย์ของตนเองเพื่อเป็นทันตแพทย์จริงในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านี้ สุดท้ายต้องขอขอบคุณคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยซุนยัดเซ็นที่ให้โอกาสนักศึกษาทันตแพทย์จากประเทศไทยและสนับสนุนการเดินทางเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ค่ะ

นทพ.ภาณุมาศ อินทะมน (ตัวแทนผู้เข้าร่วมการแข่งขัน) กล่าวว่า ช่วงที่แข่งขันด้านทักษะทางวิชาชีพค่อนข้างตื่นเต้นค่ะ เพราะหลายๆอย่างที่เรียนมาไม่เหมือนกันเลยค่ะ แต่พวกเราก็ทำเต็มที่และไม่รู้สึกเสียดายโอกาสเลยค่ะ ถือเป็นประสบการณ์ที่ไม่สามารถหาได้จากที่ไหนเลยค่ะ ส่วนช่วงเวลาที่แข่งขันตอบคำถามรู้สึกตื่นเต้นมากๆค่ะที่จะต้องคอยแย่งทีมอื่นกดปุ่มและตอบคำถามให้ทันเวลา ต้องขอบคุณเพื่อนในทีมที่เป็นทั้งน้ำและไฟคอยช่วยปรับสมดุลให้กันค่ะ ที่สำคัญคือต้องขอขอบพระคุณอาจารย์ทุกๆท่านที่คอยสั่งสอนและให้คำชี้แนะโดยที่ไม่ได้กดดันพวกเราเลยค่ะ ทำให้ได้รับกำลังใจและสามารถทำได้เต็มที่มากขึ้นค่ะ พวกเรารู้สึกดีใจมากค่ะที่สามารถนำรางวัลกลับบ้านได้ ทำให้โลกได้รับรู้ว่า ทันตแพทย์ ขอนแก่น ก็เก่งไม่แพ้ใครในโลกเลยค่ะ

นทพ.ณัฐทวรรษ อาชวานันทกุล (ตัวแทนผู้เข้าร่วมการแข่งขัน) กล่าวว่า เป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ที่ใหม่ และดีมากๆสำหรับการไปแข่งขันครั้งนี้ ต้องขอขอบคุณมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่มอบโอกาสดีๆนี้ รวมถึงอาจารย์ทุกๆท่านที่คอยดูแล และฝึกซ้อมจนพอได้มีรางวัลติดมือกลับมาบ้าง จริงๆการแข่งครั้งนี้ สำหรับเรา เหมือนเป็นกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้ และไปเปิดโลกมากกว่า โดยมีการแข่งขันมาทำให้เกิดความท้าทาย และความสนุกมากขึ้น เพราะหลายๆอย่างไม่เหมือนกับที่เราเรียนหรือทำอยู่ที่คณะ ทั้งทฤษฎี การปฏิบัติ หรืออุปกรณ์ ถือว่าเป็นกิจกรรมที่สร้างสรรค์ ถ้าปีหน้าจัดอีก ก็อยากให้รุ่นน้องได้ไปกันครับ

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยินดีและชื่นชมกับความสำเร็จในครั้งนี้

ลิงก์ข่าวเพิ่มเติม
นักศึกษาทันตแพทย์คว้ารางวัลนานาชาติ ณ Sun Yat-sen University สาธารณรัฐประชาชนจีน
Dentistry students receive the international award at Sun Yat-sen University, China