ทันตแพทย์ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักเรียนจากโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช

79 ครั้ง

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา ผศ.ดร.ทพ.อชิรวุธ สุพรรณเภสัช รองคณบดีฝ่ายการศึกษา พร้อมบุคลากรฝ่ายวิชาการและฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักเรียนจากโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช จังหวัดอุบลราชธานี กว่า 200 คน ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมคณะและรับการแนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น