ทันตะให้การต้อนรับคณะนักศึกษาทันตแพทย์ จาก CHARLES STURT UNIVERSITY, AUSTRALIA

150 ครั้ง


เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา ผศ.ดร.ทพ.ฑีฆายุ พลางกูร จอร์นส ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ตัวแทนคณะผู้บริหารจากคณะทันตแพทยศาสตร์ ให้การต้อนรับคณะนักศึกษาทันตแพทย์ ชั้นปีที่ 5 จาก School of Dentistry and Health Sciences, Charles Sturt University, Australia  ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานด้านทันตกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ตามโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศ (MOU) ระหว่างคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ School of Dentistry and Health Sciences, Charles Sturt University, Australia ระหว่างวันที่ 4-15 กุมภาพันธ์ 2562