การทำสัญญาฯ เข้าศึกษาเป็นนักศึกษาทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต

357 ครั้ง

การทำสัญญาฯ เข้าศึกษาเป็นนักศึกษาทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต
ทำสัญญา วันเสาร์ ที่ 18 กรกฏาคม 2563 เวลา 08.30 – 16.30 น.
ณ ห้องประชุมย่อย 1 ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการทำสัญญา ดังนี้
1. คำแนะนำในการทำสัญญา
2. แบบฟอร์มสัญญาการเป็นนักศึกษา
3. ตัวอย่างการกรอกสัญญา