คณะทันตแพทย์ มข. ร่วมมหาวิทยาลัยขอนแก่น สืบสานประเพณีไทย ประจำปี 2564 “งานบุญเดือน 5 แห่พุทธบูชา สมมาอาวุโส”

เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ “งานบุญเดือน 5 แห่พุทธบูชา สมมาอาวุโส” ประจำปี 2564 ซึ่งจัดโดยศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้แก่
๐ การร่วมสรงน้ำ พระพุทธศิลป์ ถิ่นล้านช้างร่มขาว
๐ การรดน้ำดำหัว สมมาอาวุโส
๐ การบูชาต้นดอกไม้ หัตถประติมากรรมสูง 10 เมตร
๐ การบูชาพญานาคราช 15 ตระกูล ผลงานปฎิมากรรมแกะสลักไม้ล้มสูง 10 เมตร
๐ การตักบาตรดอกไม้ : อานิสงส์บุญแห่งการถวายพุทธบูชา ศรัทธาแห่งชาวพุทธ

นอกจากนี้ยังจัดให้มีการประกวดขบวนพุทธบูชา การประกวดนางสังขาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น และการประกวดตบปะทาย (ก่อเจดีย์ทราย) ณ บริเวณอาคารพุทธศิลป์ สีฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผลปรากฏว่า คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กวาดรางวัลประกวดทั้ง 3 ประเภท ได้แก่
1. รางวัลรองชนะเลิศจากการประกวดนางสังขาน
คือ นางสาวปรีชญาพร ศรีสุพัฒน์ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดฝ่ายวิจัย บัณฑิตศึกษา และวิเทศสัมพันธ์ รับถ้วยรางวัล สายสะพายพร้อมเงินรางวัลจำนวน 3,000 บาท
2. รางวัลชมเชยจากการประกวดขบวนแห่
ชื่อขบวน : สืบฮีต ตามฮอยสงกรานต์ สรงน้ำพระพุทธรูป
แนวคิด : ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ นอกเหนือจากกิจกรรมสำคัญการทำบุญตักบาตร รดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่แล้ว การสรงน้ำพระก็ดูเหมือนจะเป็นประเพณีที่ขาดไม่ได้ คณะทันตแพทยศาสตร์ จึงจัดขบวนสืบฮีต ตามฮอยสงกรานต์ สรงน้ำพระพุทธรูป ในขบวนประกอบด้วยน้ำอบน้ำหอม และเครื่องสักการะต่างๆ ซึ่งเชื่อว่าบุญกุศลที่ได้รับจากการสรงน้ำพระคือความสุข ความเบิกบานใจชุ่มชื่นใจอันเกิดจากความเลื่อมใสในสิ่งที่ตนเคารพ แล้วกระทำการบูชา ดังพระบาลีที่ว่า “นัตถิ จิตเต ปะสันนัมเห อัปปะกา นามะทักขิณา เมื่อจิตเลื่อมใสแล้วผลบุญไม่ชื่อว่าน้อย” ผู้ใดได้ถวายเครื่องเถราภิเษก(สรงน้ำพระ)จะพ้นจากทุกข์ภัยทั้งปวง
3. รางวัลชมเชยการประกวดตบปะทาย (ก่อเจดีย์ทราย)
ทีมตบปะทาย จำนวน 5 คน ได้แก่ นางยมนา วงศ์นาค นางสาวสรัลภัทร ยิ่งยืน นายเศรษฐวิทย์ กีรติชัยเศรษฐ และนักเรียนผู้ช่วยทันตแพทย์

คณะทันตแพทยศาสตร์ ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตระหนักว่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นดั่งขุมปัญญาทางศิลปวัฒนธรรมแห่งอีสาน ที่มีส่วนในการอนุรักษ์ฟื้นฟูประเพณีไทยแบบดั้งเดิมไม่ให้สูญสิ้นไปจากลูกหลาน   พลิกหน้าประวัติศาสตร์สร้างภาพลักษณ์งานสงกรานต์ภายในมหาวิทยาลัยจากงานรื่นเริงที่เน้นย้ำความสนุกสนาน   ให้กลายเป็นประเพณีที่เน้นความสงบ ศักดิ์สิทธิ์ ศรัทธา  ภายใต้ชื่องาน บุญเดือนห้า แห่พระพุทธบูชา สมมาอาวุโส   ทางคณะขอร่วมขับเคลื่อนการปลูกฝังขนบธรรมเนียมประเพณีไทยที่ดีงาม สร้างคน สร้างงานให้มีประสิทธิภาพเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์สังคมไทยให้ก้าวหน้าต่อไปในอนาคต