คณะทันตแพทยศาสตร์ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจากคณะวิทยาศาสตร์

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา ณ สำนักงานคณบดี ชั้น 2 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รศ.ดร.ทพญ.วรานุช ปิติพัฒน์ คณบดีพร้อมผู้บริหาร บุคลากรให้การต้อนรับ ผศ.สมเกียรติ ศรีจารนัย คณบดีพร้อมผู้บริหารและบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในโอกาสเดินทางเข้าพบเพื่อมอบหนังสือ “55 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น” โดยหนังสือดังกล่าวเป็นหนังสือที่รวบรวมเหตุการณ์ของแต่ละหน่วยงานภายในคณะ รวมทั้งบทสัมภาษณ์จากคณาจารย์และศิษย์เก่า บอกเล่าประสบการณ์และความทรงจำในรูปแบบที่หลากหลาย พร้อมภาพกิจกรรมต่างๆ ของคณะอีกด้วย