สำหรับชำระค่าบริการต่างๆ คณะทันตแพทยศาสตร์

ขั้นตอนการชำระค่าบริการ
1. กรอกข้อมูล
2. คลิก Generate QR Code
3. Capture หน้าจอที่มี QR Code
4. เปิด App Internet Mobile Banking, Scan QR Code เพื่อทำการชำระเงิน

5. เจ้าหน้าที่จะจัดส่งใบเสร็จรับเงินไปยังหน่วยงานของท่านต่อไป

(65CAR) ชำระค่าที่จอดรถยนต์ (Close กรุณาชำระที่หน่วยการเงิน)

(07E) ชำระค่าบำรุงการศึกษานักเรียนผู้ช่วยทันตแพทย์ ภาคปลาย 2565 (กำหนดชำระถึงวันที่ 31 มกราคม 2566) (Close)

(06E) ชำระค่าสมัครสอบนักเรียนผู้ช่วยทันตแพทย์(Open)

ประกาศกำหนดชำระค่าเนียมหอพักนักศึกษา ภาคปลาย ปีการศึกษา 2565 คณะทันตแพทยศาสตร์

(652R) ชำระค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์
ภาคปลาย ปีการศึกษา 2565
(กำหนดชำระภายในวันที่ 13-28 ก.พ. 2566) (Open)

(05E) ชำระค่าธรรมเนียมหลักสูตรทันตแพทย์ประจำบ้านฯ
ภาคปลาย ประจำปีการศึกษา 2565
(Open Online at 17 – 23 พ.ย. 2565) (Close กรุณาชำระที่หน่วยการเงิน)

(DLIB) ชำระค่าบริการยืมหนังสือ-ตำรา เกินกำหนดเวลา (Close)