สำหรับชำระค่าบริการต่างๆ คณะทันตแพทยศาสตร์

523 ครั้ง

ขั้นตอนการชำระค่าบริการ
1. กรอกข้อมูล
2. คลิก Generate QR Code
3. Capture หน้าจอที่มี QR Code
4. เปิด App Internet Mobile Banking, Scan QR Code เพื่อทำการชำระเงิน

5. เจ้าหน้าที่จะจัดส่งใบเสร็จรับเงินไปยังหน่วยงานของท่านต่อไป

(66CAR) บริการชำระค่าที่จอดรถยนต์ ประจำ 2566 (Open Now)

(07E) บริการชำระค่าบำรุงการศึกษานักเรียนผู้ช่วยทันตแพทย์ ปีการศึกษา 2566
(Close )

(06E) บริการชำระค่าสมัครสอบนักเรียนผู้ช่วยทันตแพทย์(Close)

ประกาศกำหนดชำระค่าเนียมหอพักนักศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2566 คณะทันตแพทยศาสตร์

(661R) บริการชำระค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์
(กำหนดชำระภายในวันที่ 11-30 ก.ย. 2566)

(05E) บริการชำระค่าธรรมเนียมหลักสูตรทันตแพทย์ประจำบ้านฯ ประจำปีการศึกษา 1/2566 (Open 9-14 มิ.ย. 2566)

(DLIB) ชำระค่าบริการยืมหนังสือ-ตำรา เกินกำหนดเวลา (Close)