สำหรับชำระค่าบริการต่างๆ คณะทันตแพทยศาสตร์

1,091 ครั้ง

ขั้นตอนการชำระค่าบริการ
1. กรอกข้อมูล
2. คลิก Generate QR Code
3. Capture หน้าจอที่มี QR Code
4. เปิด App Internet Mobile Banking, Scan QR Code เพื่อทำการชำระเงิน

5. เจ้าหน้าที่จะจัดส่งใบเสร็จรับเงินไปยังหน่วยงานของท่านต่อไป

(66CAR) บริการชำระค่าที่จอดรถยนต์ ประจำ 2566 close

(07E) บริการชำระค่าบำรุงการศึกษานักเรียนผู้ช่วยทันตแพทย์ ภาคปลายปีการศึกษา 2566
(ชำระวันนี้ ถึง 15 มกราคม 2567 (หากเลยกำหนดมีค่าปรับ)

(06E) บริการชำระค่าสมัครสอบนักเรียนผู้ช่วยทันตแพทย์(Close)

ประกาศกำหนดชำระค่าเนียมหอพักนักศึกษา ภาคปลาย ปีการศึกษา 2566 คณะทันตแพทยศาสตร์
(662R) บริการชำระค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์
( กำหนดชำระภายในวันที่ 22 มกราคม 2567 ถึง วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2567 หากเลยกำหนดมีค่าปรับ)

ประกาศกำหนดชำระค่าใช้ไฟฟ้าหอพักนักศึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์
(67Fire) บริการชำระค่าใช้ไฟฟ้าหอพักนักศึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์
( กำหนดชำระภายในวันที่ 15-31 มีนาคม 2567
หากเลยกำหนดจะถูกระงับการใช้ไฟฟ้าภายในวันที่ 5 เมษายน 2567)

(05E) บริการชำระค่าธรรมเนียมหลักสูตรทันตแพทย์ประจำบ้านฯ ประจำปีการศึกษา 1/2566 (Close)

(DLIB) ชำระค่าบริการยืมหนังสือ-ตำรา เกินกำหนดเวลา (Close)