ศิษย์เก่ารับรางวัลระดับประเทศ

77 ครั้ง
ขอแสดงความยินดี-ศิษย์เก่ารับรางวัล-ระดับประเทศ

ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ได้รับรางวัล ดังนี้
😍ทพ.ชาญชัย ศานติพิพัฒน์ ศิษย์เก่าคณะทันตแพทยศาสตร์ รุ่นที่ 20
📌รางวัลชนะเลิศการประกวดผลงาน service Plan Sharing สาขาสุขาพช่องปากระดับประเทศ จากปลัดกระทรวงสาธารณสุข ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา กรุงเทพมหานคร
📌รับรางวัลที่ 3 จากการประกวดไลอ้อน เพื่อสุขภาช่องปาก Lion Award Oral 2022 นายแพทย์มงคล ณ สงขลา ประจำปี 2565 ผลงานที่ได้รับรางวัล ชื่อ โครงการ “ถอดบทเรียน 10 ปี การสร้างเสริมสุขภาพและสุขภาพช่องปากเครือข่ายโรงเรียนเด็กไทยฟันดี เทศบาลเมืองศรีสะเกษอย่างยั่งยืน”

😍 ทพ.ณัฐพงศ์ ธรรมภักดี ศิษย์เก่าคณะทันตแพทยศาสตร์ รุ่นที่ 26
📌 ได้รับรางวัล “บุคลากรสาธารณสุขดีเด่น จังหวัดขอนแก่น สาขาทันตแพทย์ ประจำปี 2565 จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
🎉 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอร่วมแสดงความยินดีกับทันตแพทย์ศิษย์เก่าทั้งสองท่าน มา ณ โอกาสนี้ 🎉