สถิติโดยรวม คณะทันตแพทยศาสตร์

1. สถิติจำนวนนักศึกษา ปีการศึกษา 2558-2562

สถิติจำนวนนักศึกษา ปีการศึกษา 2558-2562

2. สถิติผู้รับบริการทางทันตกรรม 

 ปี พ.ศ. รายละเอียด
2560สถิติผู้รับบริการคลินิกทันตกรรม 2560
2561สถิติผู้รับบริการคลินิกทันตกรรม 2561
2562สถิติผู้รับบริการคลินิกทันตกรรม 2562
2563สถิติผู้รับบริการคลินิกทันตกรรม 2563 (ณ วันที่ 21 พ.ค. 2563)