ตารางเวรคลินิกพิเศษ

หมายเหตุ

  • เวลาให้บริการ เช้า 09.00-12.00 , บ่าย 13.00-16.00 , เย็น 17.00-20.00
  • ทันตกรรมทั่วไป ให้บริการทุกวันและทุกช่วงเวลา
ตารางเวรอัพเดทเว็บคณะ-หน้าWEBSITE